Služby

Naše služby

Aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Škody na zásielkach

Zhodnotíme rozsah a príčinu škody na zásielkach a následne vyčíslime jej výšku. V prípade, že sme poverený poisťovňou predmetnej zásielky, zorganizujeme aj spoločnú obhliadku so zástupcami prepravcov. Prerokujeme s poškodeným možnosti opravy a poskytneme asistenciu pri predaji poškodených tovarov za zostatkovú hodnotu.

Obhliadky a kontrola kvality ovocia

Vykonávame taktiež obhliadky ovocia a zeleniny, kontrolujeme ich stav a kvalitu. V prípade reklamácií zisťujeme rozsah poškodenia tovaru, ako aj podmienky a predpísanú teplotu počas prepravy a skladovania. Máme veľké skúsenosti predovšetkým s banánmi, keďže spolupracujeme s niekoľkými hlavnými importérmi. Taktiež máme prax v oblasti škôd na mrazenom a čerstvom tovare ako sú mäso a mliečne výrobky. 

Zisťovanie zodpovednosti dopravcu

Zhodnotíme rozsah a príčinu škody na zásielkach a následne vyčíslime výšku škody. Určujeme zodpovednosť dopravcu za vznik škody, kontrolujeme balenie a zaistenie tovaru, ako aj vhodnosť balenia na daný druh prepravy, skontrolujeme limit zodpovednosti na základe dohovoru CMR.

Nadrozmerné prepravy

Vykonávame kontrolu prepravy nadrozmerných a ťažkých nákladov. Skontrolujeme stav zásielky pred nakládkou, vhodnosť a nosnosť dvíhacích zariadení, plán nakládky, rozmery kusov, prekontrolujeme zásielky po naložení alebo vyložení a zhodnotíme vhodnosť zaistenia.

Vyšetrovanie okolností krádeží a podvodov v doprave

Vyšetrujeme okolnosti krádeží a podvodov v doprave. Spolupracujeme s políciou pri objasňovaní okolností krádeží a podvodov, vykonáme obhliadku miesta činu , kontrolujeme dokumenty a vypočujeme zainteresované osoby. Využívame aj služby detektívov pri hlbšom preskúmaní špecifických detailov prípadu a na zorganizovanie pátracích akcií po ukradnutých zásielkach. V konaniach s políciou vystupujeme ako zástupca poškodenej strany, obhajujeme jeho práva a monitorujeme priebeh vyšetrovania.

Obhliadky skladov

Pre účely poisťovní skontrolujeme stav skladov, ich vhodnosť na uskladnenie predmetných tovarov, zhodnotíme riziko lúpeží a vlámania, kontrolujeme proces príjmu, evidencie, skladovania a výdaja ako aj príslušné bezpečnostné opatrenia.

Prečo zvoľte nás?

  • máme dlhoročné skúsenosti v oblasti škodovej expertýzi
  • spolupracujeme s viacerými poisťovňami
  • správy o obhliadkych vypracujeme na základe požiadaviek klienta do 48 hodín

NAŠ PARTNERI

Axa